Je Instructeursopleiding haal je bij VBOC

Haal je Instructeursopleiding op jouw manier

Je instructeurs opleiding halen op een manier halen die bij je past? Dit kan bij VBOC in Almere, ‘T Gooi & Haarlem. Je kunt kiezen voor een snel cursus of de lessen helemaal in je eigen tempo te volgen.

Compleet

€ 4.494,96

Theoriecursus
Theoriemateriaal
IBKI theorie-examens
40 urige stage
IBKI praktijkexamens

€ 5.438,90 (incl. btw)

Instructeursopleiding

De basisopleiding tot rij-instructeur is die voor het B-rijbewijs, de auto. De opleiding is onderverdeeld in fases. Fase 1 wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen en fase 2 met twee theorie-examens. Fase 3 bestaat uit een stageperiode bij een daarvoor speciaal opgeleide en gecertificeerde stagedocent. In de stageperiode kan het IBKI steekproeven uitvoeren bij de stagiaire en de begeleider. De stageperiode wordt afgesloten met een beoordeling in de vorm van het geven van één complete praktijkles in het bijzijn van een examinator van het IBKI, de door het ministerie van Verkeer en Waterstaat aangewezen exameninstantie.

De opleiding tot rijinstructeur duurt ongeveer zes maanden. Na de introductiedag zal er een studiegedeelte worden opgegeven dat elke week wordt aangevuld met een serie vragen over het geleerde. Na drie weken volgt een studieterugkomdag. Deze dag wordt gebruikt om het tussenliggende gedeelte van zelfstudie te evalueren, aan te vullen en de toegezonden opgaven over het geleerde te controleren en te bespreken.

Lees meer: Instructeursopleiding