Auto theoriecursus

Via deze weg schrijf je je in voor de auto theoriecursus. Let op! Pas na een bevestigingsmail is je aanmelding voor de cursus definitief.

We geven de theoriecursus op 1 dag op de zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur.

Voor het bestellen van theoriemateriaal, zoals theorieboeken en oefenexamens, kun je terecht bij onze webshop WEBSHOP THEORIEMATERIAAL

De data voor de eerstvolgende theoriecursussen in 2024 zijn:

  • 13 januari 2024
  • 10 februari 2024
  • 9 maart 2024
  • 13 april 2024
  • 4 mei 2024
  • 8 juni 2024

Soorten theorie-examens

Leeftijd: Vanaf 16 jaar
De uitslag ‘geslaagd’ voor je theorie-examen is anderhalf jaar geldig.

Wat wordt getoetst? Gevaarherkenning (auto) + Verkeersregels + Verkeersinzicht
Welke taal is mogelijk? Nederlands of Engels

Gewoon theorie-examen € 51,00

(duurt maximaal 30 minuten en is zonder geluid)

Verlengd theorie-examen € 67,00

(duurt ongeveer 45 minuten en is met geluid)

Voor het onderdeel gevaarherkenning (auto) blijft de tijd hetzelfde en dit onderdeel is zonder geluid. Bij het onderdeel Verkeersregels + Verkeersinzicht heb je wel geluid en krijg je per vraag langer de tijd. Voor als je moeite hebt met lezen, bijvoorbeeld door dyslexie of als je meer tijd nodig hebt. Heb je een dyslexieverklaring? Dan kun je de kosten voor de toeslag terugvragen bij het CBR.

Individueel theorie-examen € 118,00

Je zit in een aparte ruimte en het examen wordt voorgelezen door iemand  van het CBR,  duurt ongeveer 45 minuten. Voor als je meer tijd /of begeleiding nodig hebt, bijvoorbeeld bij faalangst of een cognitieve stoornis zoals autisme of PDD-nos) of als je examen wilt doen in een andere taal dan Nederlands of Engels. Wil je examen doen in een andere taal dan het Nederlands? Dan moet je een officiële tolk regelen.  Dit kan via TolkenNet. Doe dit minstens 2 weken voor de examendatum. Bij dit examen krijg je de toeslag niet terug.