Instructeursopleiding

De basisopleiding tot rij-instructeur is die voor het B-rijbewijs, de auto. De opleiding is onderverdeeld in fases. Fase 1 wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen en fase 2 met twee theorie-examens. Fase 3 bestaat uit een stageperiode bij een daarvoor speciaal opgeleide en gecertificeerde stagedocent. In de stageperiode kan het IBKI steekproeven uitvoeren bij de stagiaire en de begeleider. De stageperiode wordt afgesloten met een beoordeling in de vorm van het geven van één complete praktijkles in het bijzijn van een examinator van het IBKI, de door het ministerie van Verkeer en Waterstaat aangewezen exameninstantie.

De opleiding tot rijinstructeur duurt ongeveer zes maanden. Na de introductiedag zal er een studiegedeelte worden opgegeven dat elke week wordt aangevuld met een serie vragen over het geleerde. Na drie weken volgt een studieterugkomdag. Deze dag wordt gebruikt om het tussenliggende gedeelte van zelfstudie te evalueren, aan te vullen en de toegezonden opgaven over het geleerde te controleren en te bespreken.

Fase 1: Competente verkeersdeelname

1A: Theorie van de rijtaak

Theorie-examen: 60 schriftelijke vragen met als onderwerpen:

  • Verkeerswet en regelkennis
  • Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
  • Veiligheid
  • Ander verkeer
  • Verkeerstheorie
  • Mobiliteit/Doorstroming/Milieu
  • Verantwoord rijden als 1e- of als 2e bestuurder

1B: Eigen rijvaardigheid, verantwoord rijden als bestuurder

Praktijkexamen: 75 minuten praktijkrit

Dit praktijkexamen bestaat uit een praktijkrit in de auto. Voertuigcontrole en voorbereiding. Verwoorden van de theoretische taakprocessen van verkeerssituaties en het uitvoeren van vier bijzondere verrichtingen.

Fase 2: Didactische voorwaarden

2A: Lesvoorbereiding

Theorie-examen: Lesvoorbereiding en beoordeling: 60 schriftelijke vragen

Dit deel van de opleiding bestaat uit een lesplanning op maat maken, voorbereiden en organiseren. Eveneens wordt er gesproken over leerklimaten, didactische werkvormen, coachen en rijvaardigheidsdidactiek. Daarnaast wordt er ingegaan op leerdoelen, leerling kenmerken, leermotivatie en instructie geven.

2B: Lesuitvoering en beoordeling

Theorie-examen: Lesuitvoering en evalueren: 60 schriftelijke vragen

Theorie van instructie geven en situatie beoordeling. Feedback, coachingsvaardigheden, leerhouding, oefensituatie en toetsmomenten. Leerresultaten beoordelen, observatietechnieken, terugkoppelmomenten. Theoretische toepassing van het coachen in het leerproces, en lesplannen ontwikkelen.

Zijn deze vier examens met succes afgerond dan ontvangt de kandidaat een stagepas die een jaar geldig is. Hiermee kan hij Fase 3 aanvangen.

Fase 3: Proeve van bekwaamheid en stagebeoordeling

Praktijkstage als instructeur (m/v) in de auto

Praktijkexamen

Deze fase bestaat uit het actief lesgeven aan een echte leerling in opleiding, waarvan 5 uur meerijden als voorbereiding op het vervolgens 35 uur lesgeven aan een echte, voor het CBR praktijkexamen, op te leiden kandidaat, onder begeleiding van een speciaal opgeleide en gecertificeerde stagedocent.

Deze stage wordt afgesloten met een praktijkexamen waarbij je als rij-instructeur beoordeeld wordt door een examinator van IBKI. De kandidaat instructeur moet hier laten zien dat hij/zij, volgens IBKI protocol, les kan geven aan een leerling in opleiding voor zijn rijbewijs.

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met onze receptie, 06-53881462.