Carel Willinklaan 107 1328 LJ Almere | 036-5216084 | 06-53881462 | www.vboc.nl | info@vboc.nl

Tarieven bromfietsrijles

Scooterrijles

Starterspakketten

Bromfiets Pakket A:
5 uur praktijk
CBR praktijkexamen

€ 329,-


Bromfiets Pakket B:
Theoriebegeleiding
CBR theorie-examen
5 uur praktijk
CBR praktijkexamen


€ 399,-


Her-pakket

Bromfiets Her-Pakket:
2 uur praktijk
CBR praktijkexamen

€ 249,-


Bestel direct online je theoriepakket via VBOC!


Theorie

Klassikale theoriebegeleiding
Individuele theoriecursus, prijs per uur
CBR theorie-examen youtube
CBR individueel theorie-examen

€ 50,-
€ 30,-
€ 33,-
€ 90,-

Praktijk

Proefles à 60 minuten
CBR praktijkexamen

 

€ 45,-
€ 179,-


Termijnbetaling

Starterspakketten van de bromfiets kunnen in maximaal twee termijnen betaald worden. Betalingsmomenten verschillen per pakket. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met Het VBOC.


Overschrijven

U kunt onder andere kiezen voor overschrijving per bank. Hierbij de nodige gegevens:

IBAN Ing: NL38 INGB 0005 9813 26 t.a.v. VBOC bv te ALMERE

IBAN Rabobank: NL95 RABO 0136 5556 24 t.a.v. VBOC bv te ALMERE

Wilt u bij de overschrijving de naam van de kandidaat en de instructeur vermelden.

Voor het totaal overzicht van alle tarieven, klik hier. Lees ook de algemene voorwaarden.

banner-klein-breed-brommer-v4-grote-tekst
De Nederlandse wetgeving heeft het bromfietscertificaat vervangen door een bromfietsrijbewijs. Iedereen die na maart 2010 de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, dient in het bezit te zijn van een bromfietsrijbewijs om op een bromfiets, snorfiets of scooter te mogen rijden. (Het bromfietscertificaat is komen te vervallen en is vervangen door een bromfietsrijbewijs.) Iedereen die NIET in het bezit is van een auto- of motorrijbewijs, is verplicht het bromfietsrijbewijs te halen - ongeacht de leeftijd.

Tevens wordt er vanaf maart 2010 onderscheid gemaakt tussen een bromfiets en een brommobiel. Voor beide voertuigen moet zowel een theorie- als praktijkexamen worden afgelegd. Maar hoe kom je in het bezit van een bromfietsrijbewijs? Uiteraard bij het VBOC!

Sinds kort biedt het VBOC ook de mogelijkheid om het theorie-examen voor te bereiden. Dat kan met de theoriebegeleiding. De bedoeling hierbij is dat de theorie thuis wordt geleerd via het theorieboek en de cd-rom met theorie-examens. Daarna kan er op onze locatie geoefend worden op CBR theorie-examens. Naast het maken van theorie-examens, is er ook tijd voor het stellen van vragen. Kijk hier voor de data.

Na het theorie-examen te hebben behaald, mag je starten met rijlessen voor de bromfiets. Je kunt er voor kiezen eerst een proefles te nemen. Aan de hand hiervan kan de instructeur een realistische inschatting doen van het aantal rijlessen dat je nodig hebt om te kunnen slagen. Je kunt ook beginnen zonder eerst een proefles te hebben gedaan. Je kunt rijlessen nemen door middel van een lespakket of door losse lessen te kopen.

Het VBOC biedt de mogelijkheid het bromfietsrijbewijs, AM2, te behalen. Het brommobiel-rijbewijs, AM4, niet.

De tarieven voor de bromfiets vind je op deze pagina. Voor alle andere tarieven, klik hier.

Bromfietsles voor 15-jarigen

Jongeren mogen eerder het CBR theorie-examen voor de bromfiets afleggen. De minimale leeftijd is verlaagd naar 15,5 jaar.

Praktijkexamen bromfiets:
Verlaging van de leeftijd theorie-examen bromfiets is een vurige wens van de rijschoolbranche sinds de invoering van het bromfietspraktijkexamen. Jongeren boekten op hun verjaardag theorie-examen, praktijklessen en CBR-praktijkexamen AM2. Zakten ze voor de theorie, dan konden de ingeplande lessen bij de rijschool en het reeds gereserveerde en betaalde CBR-examen niet doorgaan. Daardoor ontstonden er lege plekken en extra onkosten. Leerlingen hebben nu een half jaar de tijd het theorie-examen te halen.
Via allerlei rapporten en onderzoeken is aangetoond dat een vroege en meer permanente verkeerseducatie juist goed is voor de kennis van verkeersregels door jongeren.

Praijkexamen:

De minimale leeftijd voor het praktijkexamen blijft 16 jaar. Dit geldt ook voor de rijlessen.

Samengevat:

    15,5 jaar

    16 jaar

    Theorie-examen doen

    Starten met rijlessen en praktijkexamen doen